ปัญหาตำรวจไทย การเมืองไม่ขยับ ประชาชนต้องลงมือ

     วันที่ 15 ก.พ. 2566 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล นักอาชญาวิทยา ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คนเคาะข่าว” ทางช่อง “นิวส์วัน” ในหัวข้อ “ปัญหาตำรวจไทย การเมืองไม่ขยับ ประชาชนต้องลงมือ”

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล กล่าวในช่วงหนึ่งในรายการว่า การปฏิรูปตำรวจหรือการขับเคลื่อนแนวคิดดีๆ จากฟากผู้กำหนดนโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและภาคประชาชนช่วยสนับสนุน ถึงจะเกิดการปฏิรูปตำรวจสำเร็จ เท่าที่ศึกษามาและหลายประเทศทั่วโลกทำสำเร็จ ต้องอาศัยหลัก 3P คือ

  • Political View เจตจำนงทางการเมืองต้องแน่วแน่
  • Police ตัวตำรวจเองต้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตัวเอง
  • Public People ประชาชน
ปัญหาตำรวจไทย-2
ขอบคุณภาพจาก News1

     ถ้าครบองค์ประกอบเมื่อไหร่การปฏิรูปตำรวจเกิด แต่ของไทยไม่สำเร็จเพราะติด P สองตัวแรก โดยเฉพาะตัวแรก เราขาดเจตจำนงที่แน่วแน่ ใครก็ตามที่เข้ามากุมอำนาจรัฐก็ไม่มีใครอยากเสียกลไกการบังคับใช้กฎหมายภายใต้อำนาจตัวเองออกไป เพราะระบบปัจจุบันเอื้อให้ผู้มีอำนาจในการสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ เรียกว่าระบบรวมศูนย์อำนาจ ที่สามารถข่มกลไกบังคับใช้กฎหมายได้ พูดง่ายๆ ผิดนิดเดียวก็สามารถหาข้อหาที่ผิดมาก ผิดเยอะก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ผิดน้อย

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประชาชนมีเสียงเรียกร้องปฏิรูปตำรวจพอสมควร ถ้าเรายังเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ทำอะไรเลย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยากที่จะปฏิรูปตำรวจ ขนาดรัฐประหารครั้งล่าสุด หนึ่งในเหตุผลที่อ้างก็คือต้องการปฏิรูปตำรวจ ปัจจุบันผ่านมา 8 ปีก็ไม่เกิดขึ้น มีการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เป็นมิติเดียวในการพัฒนาองค์กรตำรวจ แต่อย่างอื่นยังเหมือนเดิม โอกาสยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ประชาชนต้องขับเคลื่อนมากขึ้น

     ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เวลาจะเลือกตั้ง แต่ละพรรคจะหยิบยกสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นปัญหาของประเทศขึ้นมานำเสนอเป็นนโยบาย ถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ดูว่าพรรคไหนน่าจะทำสำเร็จ     

     ถ้าไม่มีพรรคไหนที่พูดถึงการปฏิรูปตำรวจ ภาคประชาชนจะต้องขับเคลื่อนให้มากขึ้นให้ถึงภาคการเมือง และที่สำคัญ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมไทย เราบอกว่าต้องการปฏิรูปตำรวจ แต่เวลาเกิดเหตุก็หวังให้ตำรวจมาช่วยสนับสนุนการทำผิด สุดท้ายมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณ: News1 และ MGROnline

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us