ติดต่อ | Contact

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ม.รังสิต 2
ม.รังสิต
ตึก 3
ภาพกิจกรรมคณะอาชญาวิทยา -5

ช่องทางการติดต่อ

Contact

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000