CJARSU

คลังภาพ

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 อาคารเรียนรวม ห้อง 6-200 มหาวิทยาลัยรังสิต

บูธแคมป์นักสืบรุ่นจิ๋ว (โคนันรุ่นที่ 4)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
และสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง1-801 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

RSU Open House 2022 #ทีมโคนัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึก 3 อาคารอุไรรัตน์

งานแข่งขันรังสิตวิชาการ “สายการแข่งขันด้านสังคม”

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ ระบบงานศาล , คุมประพฤติ, นิติวิทยาศาสตร์และระบบงานตำรวจ

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 เมือง Jersey ประเทศสหราชอาณาจักร

งานเสวนา "ปฏิรูปตำรวจ" ปฏิรูป หรือ ปฏิลวง?

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการเสวนาและฝึกอบรมนักเขียนบทภาพยนตร์และซีรี่ย์

ได้เรียนเชิญ ท่าน รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มาบรรยายในหัวข้อ ”อะไร ยังไง ก่อนจะ (เขียนบท) ฆาตกรรม”

บูธแคมป์นักสืบรุ่นจิ๋ว (โคนันรุ่นที่ 5)

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาฯ ให้ความรู้การเก็บหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม WORK SHOP การตรวจสถานที่เกิดเหตุและปัดลายนิ้วมือแฝง

วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนอัสสัมชัน บางรัก และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง มาเยี่ยมชม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

บรรยากาศในห้องเรียนโคนัน

Contact

โทรศัพท์ : 029972200 ต่อ 1283
โทรสาร : 029972200 ต่อ 1216
อีเมล : cjarsu@gmail.com

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Follow us